You Are here: Home Консултации за чуждестранни инвеститори в България

24 -January -2019

Чуждестранни инвеститори в България - консултации

Юридически становища и проучвания в полза на чуждестранни инвеститори.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФ

Услугите, които екипът на Kantorite.bg предлага в тази област включват предоставяне на широк кръг правни консултации на чуждестранни инвеститори в различните сфери на правото като: учредяване на търговски дружества с чуждестранно участие, регистрация на търговски представителства и клон на чуждестранно юридически лице, съдействие за издаване на визи и разрешения за работа и пребиваване на чуждестранни граждани, консултации относно избягване на двойното данъчно облагане, както и пълно обслужване на търговската дейност на чуждестранните инвеститори в България. Екипът на Kantorite.bg предлага висококвалифицирана правна помощ при осъществяване на процедурата по закупуване на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица.

Kantorite.bg предлага на чуждестранните инвеститори и следните услуги:

• Проучвания за осъществяемост, анализ и препоръки при инвестиционни намерения на чуждестранни компании в България
• Пазарни проучвания и анализ на конкуренцията (стратегии за стартиращ бизнес, динамика на инвестиционния процес в региона – предоставяне на пълна и актуална информация за български фирми)
• Осигуряване на правната и адмистративна рамка, както и съдействие при регистриране на български юридически лица от чуждестранни дружества (търговски регистър, преводи, заверки и т.н.); препотъки за оптимален избор на доставчици и подизпълнители.
• Избор и планиране на фирмената локация
• Наемане и/или покупка на помещения, сгради, земя
• Планиране на организационните структури и процеси както и назначаване на персонал
• Съдействие при планирането и подготовката за оперативно стартиране на дейността (производство, търговия и т.н.)

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Вижте ни във Facebook