You Are here: Home

21 -February -2019

Доктор по гражданско право Ангел Шопов.

ПДФПечатЕ-мейл

Докторът по право Ангел Шопов е юридически консултант, който е част от екипа на Kantorite.bg. Той е завършил Юридическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” през 1999 г., като придобива образователната степен „магистър по право”. Постъпва като асистент по Гражданско право там през 2001 г., понастоящем е главен асистент. 

Интересите му са в областта на частното право. По-специално, могат да се посочат проблемите относно статуса на физическите и юридическите лица (с нестопанска цел и търговските дружества), включително и този на чужденците и чуждестранните юридически лица у нас; договорното право (недействителността и неизпълнението на договорите; по въпроси на класически и нови договори, допустими според местното право и прилагани в практиката); деликтите; защитата на потребителите; завещанията и породените от тях правни въпроси; обществения ред в българското международно частно право; частноправна проблематика, свързана с прилагане на правото на Европейския съюз; сравнителното право и други.

Участвал в специализации и образователни курсове в Университета за чужденци в Перуджа, Италия (2002) (Università per Stranieri di Perugia - http://www.unistrapg.it/); Прага, Чехия (2003); Скопие, Македония (2004); ТМС Асер институт в Хага, Холандия (2005) (T.M.C. Asser Instituut - http://www.asser.nl/); в Бургас (2005).

Участник в изследователски и образователни проекти с национален и международен обхват. Така например, осъществявал е преподавателски обмен по програмата „Еразъм” (в Университета в Нант, Франция (2005, 2006); изготвял и представял национални доклади за международните дни на Асоциацията на приятелите на френската правна култура „Анри Капитан” (2007; 2010) (l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française - http://www.henricapitant.org/node/12). Сред международните проекти може да се открои задачата му на национален докладчик по проблемите на неустойката в проекта „Общата сърцевина на Европейското частно право” (The Common Core of European Private Law - http://www.common-core.org/), сред националните - този за повишаване на административния капацитет по програмата ОПАК на ЕС (http://www.ipn-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=69).

Автор е на разработки, съвпадащи с областите на неговите научни и практически интереси. Те са публикувани в издания у нас и в чужбина (в сп. Правна мисъл; Юридически свят; сборници от научни конференции и годишници на Юридическия факултет на ПУ).

 

За контакти:

гр.Пловдив, ул."Цоко Каблешков" №10, ет.2

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Ангел Шопов владее френски, английски, италиански и руски език.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook