You Are here: Home Картелно право

24 -January -2019

Картелно право

Правна същност. Картелно право.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФ

Екипът на Kantorite.bg в лицето на адв.Атанас Костов има юридически опит в решаване на спорове, касаещи картелни споразумения.

В чл. 15, ал. 1 от ЗЗК се съдържа обща забрана на всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. В нея неизчерателно са посочени някои от най-типичните проявни форми на забраненото поведение: 

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

Общата забрана по чл. 15 от ЗЗК е напълно идентична със забраната по чл. 81 от ДЕО и аналогично на нея обявява за нищожни всички споразумения и решения, попадащи в нейния обхват (чл. 15, ал. 2 от ЗЗК).

Кое поведение е забранено?

Правните форми на забранено поведение на предприятията са три: споразумение между предприятия, решение на сдружение на предприятия и съгласувана практика на предприятия.

За повече информация по темата обърнете се към двокат Атанас Костов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Вижте ни във Facebook