You Are here: Home Новини Основателен ли е данъкът лихва?

21 -February -2019

Основателен ли е данъкът лихва?

ПДФ

В kantorite.bg вече постъпват запитвания за закносъобразността на въведения нов данък лихва. Клиентите ни се интересуват основно доколко е законно да се вземе част от доходите им от лихви за минали периоди.

Предлаганите промени за облагане на доходите от лихви не противоречат на нито един текст от Конституцията. Включително и облагането на лихвите по стари депозити, чийто падеж е след 1 януари 2013 г., коментираха експерти от финансовото министерство.

Справка с данъчното законодотелство обаче сочи, че все пак събирането на лихви по стари депозити може да бъде атакувано в съда.

Облагането на доходите от лихви за минали периоди противоречи на Конституцията.. Данъци се определят занапред и не могат да се въвеждат със задна дата. В противен случай текстовете могат да се атакуват в Конституционния съд и да бъдат отхвърлени като противоконституционни.

 

Ако все пак на гражданите се обложат и лихвите за минали периоди, те имат пълното право да се обърнат към съда. Доходът от лихви, получен през следващата година по стари депозити, следва да се раздели на такъв до края на декември 2012 г. и на такъв от 1 януари 2013 г. Така ще се обложат само лихвите, натрупани след влизането в сила на новия данък.

Облагането на доходи от лихви за период преди влизане в сила на закона, който въвежда данък върху лихвите, е противоконституционно. Такава законова норма би била в противоречие на чл. 60, ал. 1 и чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 57, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Въпросът дали данъчните закони могат да засягат периоди, предхождащи тяхното влизане в сила, вече е разглеждан от Конституционния съд по конституционно дело № 9 от 1996г. В мотивите си Съдът излага становище, че съгласно конституционните принципи за правова държава и законност в областта на данъчното право по правило данъчните норми следва да действат занапред, от влизането на данъчния закон в сила насетне. Нормите, с които се въвеждат данъчни задължения, трябва да бъдат създадени преди времето, за което те се отнасят, тъй като гражданите трябва да знаят предварително, преди настъпването на финансовата година, данъците, които ще плащат, и размера им.

Реално облагането на лихви върху депозити, правото за получаване на които е възникнало през 2012 г., ще доведе до облагане на доходи, възникнали преди влизане на закона в сила, макар и получени след това. Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията гражданите са дължни да плащат данъци и такси, установени със закон. Тълкуването на нормата води до извода, че гражданите дължат плащане само на данъци, които вече са установени във време, което предхожда съответния данъчен период, през който доходът е реализиран.

Неспазването на това конституционно изискване би довело до нарушаването и на други конституционни норми - за закрила от закона на инвестициите на гражданите и незлоупотреба с права и ненакърняване на правата и законните интереси на вложителите, обясни Димитрова.

Около 80% от депозитите попадат в този случай и са с падеж след 1 януари 2013 г., коментираха представители на банките. Някои банки може и да са склонни да предоговорят условията по кредита и да изплатят лихвите, натрупани до края на 2012 г. Това обаче зависи от отделните клиенти и продукти.

Банките имат много добра отчетност и ще могат да начислят данък само за натрупаните след 1 януари 2013 г. лихви, ако се окаже, че облагането на лихвите за минали периоди е противоконституционно.

Според тях има голяма вероятност клиентите да се преориентират към продукти, които не попадат в обхвата на новия данък, като детски влогове например. Банките също ще предложат по-атрактивни условия по подобни продукти.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook