You Are here: Home Section Blog Право Интелектуална собственост. Патентен адвокат.

21 -February -2019

Интелектуална собственост. Патентен адвокат.

ПДФПечатЕ-мейл

 

Регистрация на търговска марка

 

Екипът на Kantorite.bg в лицето на адвокат Атанас Костов осъществява консултации във връзка със заявяване на търговски марки в Патентното ведомство на Република България в гр. София, както и на европейска търговска марка(СТМ) и международна търговска марка. Каntorite.bg предлага и процесуална защита по спорове, касаещи търговски марки, осъшествявана също така от адвокат Атанас Костов, които притежава дългогодишен опит в съда при колизия на интереси в марковото право, както и в производствата по опозиция, заличаване и отмяна на търговски марки, развиващи се като първа инстанция  в Патентно ведомство.

 

Регистрация ня прамишлен дизайн

 

Kantorite.bg осъществява дейността по заявяване на национален промишлен дизайн в Патентното ведомство на Република България в гр. София, както и на европейски и международен промишлен дизайн. Какво представляват промишлените дизайни и какви правни възможности предоставят те? Правото върху промишлен дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство в гр.София, в OHIM, Аликанте или в WIPO, Женева. Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Правото на заявяване принадлежи на автора или на неговия правоприемник.

 

Защита на авторско право

 

Адвокатите на Kantorite.bg Ви предлагат опцията да защитят професионално Вашите авторски права. Услугите, които Kantorite.bg презентира в контекста на защита на авторските права са обособени в няколко етапа: процесуална защита на автора в съда от адвокат, при нарушено авторско право, както по накацателни, така и по гражданскоправни спорове в тази насока; медиация по авторскоправни спорове; регистрация на артистични групи и артистични псевдоними; подготовка на документи по за регистрация по закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право. Каntorite.bg разполага със съответните опитни адвокати по авторско право, които да осъществят процесуална защита на всеки автор. Тази професионална правна помощ се изразява не само в представителство в производствата пред съда и прокуратурата, но и в осъществяване на граничните мерки, както и на административно-наказателните мерки, предвидени в ЗАПСП.

 

Регистрация на домейни и защита на авторски права на интернет сайтове

 

Екипът на Kantorite.bg Ви предлага цялостна консултация относно изграждане и защита на Вашия интернет бизнес. Ние ще Ви обясним как да си закупите правилния домейн и как да го защитите юридически спрямо недобросъвестни трети лица. Адвокатите на Kantorite.bg ще Ви консултират и относно най-добрите начини за защита на Вашия интернет сайт, неговото съдържание, функционалност и съпътстващите ги авторски права. Ние в Kantorite.bg ще Ви изготвим максимално професионално и нужните задължителни общи условия, които да защитят сайта Ви и да предоставят на потребителите ясни критерии за ползването на сайта, относно техните права и задължения.

 

Изготвяне на авторскоправни и лицензионни договори

 

Адвокатите на Kantorite.bg ще Ви консултират във връзка с изготвянето на следните авторскоправни договори и лизензионни споразумения:

 • менажерски договор
 • договор за отстъпване на изключителни права върху авторско произведение
 • договор за отстъпване на неизглючителни права върху авторско произведение
 • издателски договор
 • продуцентски договор
 • договор за публично представяне
 • договор за публично изпълнение
 • договор за излъчване по безжичен път на авторско произведение
 • договор за публикуване в периодично издание
 • договор за създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения
 • трудов авторскоправен договор
 • договор за изработка на софтуер
 • договор за изработка на интернет сайт
 • франчайз
 • договор за отстъпване на изключителни права на търговска марка
 • договор за отстъпване на неизключителни права на търговска марка
 • договор за прехвърляне правата на търговска марка
 • договор за отстъпване на изключителни права на промишлен дизайн
 • договор за отстъпване на неизключителни права на промишлен дизайн
 • договор за прехвърляне правата на промишлен дизайн

 

Интелектуална собственост консултации.

 

Екипът на Kantorite.bg ще Ви предостави професионални юридически консултации, касаещи следните области на интелектуалната собственост:

 • Консултации по регистрация на търговска марка на търговска марка в Патентно ведомство на Република България;
 • Оспорване на откази по отношение на търговска марка, възражения пред Патентно ведомство, съдебна защита по отношение на нарушени права върху търговска марка;
 • Наблюдение на търговска марка;
 • Опозиция на търговска марка;
 • Мерки по границите с цел превенция на незаконен внос и имитация, касаещи регистрирана търговска марка;
 • Консултации относно процедурата пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), касаеща регистрация на европейска търговска марка на Общността (т.нар CTM заявка);
 • Консултации относно заявяване и регистрация на търговска марка по Мадридска система за регистрация - (т.нар международна регистрация на търговска марка по реда на Мадридската спогодба и протокола към нея);
 • Консултации по регистрация на промишлен дизайн;
 • Заявяване и регистрация на промишлен дизайн в Патентно ведомство на Република България;
 • Регистрация на промишлен дизайн на Общността (CRD) във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM);
 • Заявяване и регистрация на промишлен дизайн по Хагската система за регистрация;
 • Консултации по регистрация на географско означение;
 • Заявяване и регистрация на географско означение в Патентно ведомство на Република България;
 • Консултации по регистрация на патент;
 • Заявяване и регистрация на патент в Патентно ведомство на Република България;
 • Консултации по регистрация на сортове растения и породи животни;
 • Защита на авторски права;

 

Kantorite.bg предлага защита на интелектуална собственост като цяло и в следните фери:

 

 • изграждане на цялостна брендинг стратегия за Вашата търговска марка;
 • регистриране на наименование на артистична група в съответния регистър на Министерството на Културата; защита и регистрация на домейн наименование(домейн нейм);
 • производства пред митническите органи, касаещи налагане на гранични мерки относно регистрирана търговска марка или авторско право;
 • защита и осъществяване на административно-наказателни производства в областта на интелектуалната собственост; консултации, касаещи права на интлектуална собственост;
 • изготвяне на авторскоправни и лицензионни договори относно отстъпване ползването на права върху регистрирана търговска марка, дизайн или патент;
 • експертни становища, извънсъдебно решаване на спорове - медиация.

 

 

За консултации по интелектуална собственост, моля обърнете се към адвокат Атанас Костов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook