You Are here: Home Section Blog Право Правни и счетоводни анализи.

24 -January -2019

Правни и счетоводни анализи.

ПДФПечатЕ-мейл

Професионални правни и счетоводни услуги

Kantorite.bg предлага на своите клиенти професионални правни и счетоводни услуги и консултации в областта на финансовото и данъчното право, както и в областта на счетоводството.

Финансовото счетоводство представлява средство за отразяване на стопанските операции и обобщаване на резултатите от дейността на фирмата.

Екипът на Kantorite.bg предоставя на своите клиенти разнообразни консултантски услуги в областта на финансовото, данъчното право и счетоводството, които ще Ви помогнат бързо и лесно да организирате Вашата дейност, да следите всички важни за Вас аналитични показатели, да оптимизирате Вашите разходи и данъци и др.

Kantorite.bg Ви предлага двустранната форма на финансовото счетоводство, базирана на двустранни счетоводни записвания. Воденето на правилно финансово счетоводствое законово регламентиран, като резултатите се оформят в законово предвидени документи – годишна данъчна декларация, годишен финансов отчет и т.н. Тези данни се използват за нуждите на всяко търговско дружество, най-вече с оглед неговите данъчни цели, тъй като на база на получените резултати се определя размерът на дължимия годишен данък от стопанската дейност на фирмата.

Финансовото правно консултиранеи счетоводство се осъществяват на базата на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти. Информацията от него е стандартизирана и е насочена към данъчна администрация, статистиката, кредитори, инвеститори и др.

Управление на риска и данъчно консултиране

Kantorite.bg предлага на своите клиенти професионални правни и финансови консултацииотносно управлението на риска прифинансови операции, с оглед редуциране на негативните финансови резултати и оптимизиране на данъчната тежест.

Управлението на риска се състои в няколко фактора:

  • да се направи пълен анализ и оцени размера на риска (измерен риск) при извършване на определени финансови операции или използването на дадени юридически или финансови инструменти;
  • да се внедрят ефективни и икономични механизми за намаляване на риска (минимизиран риск);
  • на базата на така предприетите мерки да се постигне у клиента убеденост, че рисковете се намират в допустими рамки и остават такива (остатъчен риск).

Предвид факта, че управлението на рискавключва основно два вида дейности, които се редуват циклично - оценка (измерване на ) риска и избор на ефективни защитнисредства за неутрализиране на рисковете, екипът на Kantorite.bgВи предлага ефективни юридически и правни съвети с оглед редуцирането на финансовия риск във Вашия бизнес, както и контрол и превенция по отношение на опциите за евентуална фирмена задлъжнялост и данъчна тежест.

 

 

За данъчни и счетоводни консултации, моля обърнете се към адвокат Атанас Костов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook