You Are here: Home

21 -September -2017

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите. 71
2 Развод по исков ред. 270
3 Какво трябва да знаете, ако сте поръчител? 361
4 Интелектуална собственост и мода. Практически казуси и решения. 321
5 Определяне на общоизвестност на търговска марка. Процедура. 538
6 Може ли търговска марка да е обект на запор и продажба в изпълнителния процес? 481
7 Правен режим на картелните споразумения. 272
8 Авторски права във "Фейсбук". 310
9 Общи условия за сайт - как да ги напишем правилно? 254
10 Триизмерна търговска марка или промишлен дизайн? 235
11 Tълкувателно решение №4/2013 гр.София, 18.06.2014 год. 268
12 Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед. 828
13 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник. 351
14 Тълкувателно решение №2/2013 на ВКС от 26 юни 2015г. 1113
15 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. 337
16 Деклариране и внасяне на данък върху недвижими имоти. 217
17 "Закон за интелектуална собственост в интернет" в България? 406
18 Защо да имате български домейн е грешка или проблемите с интелектуалната собственост, касаещи разширението “.bg”. 579
19 Измененията на Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство. 328
20 Обезщетение и неустойка за забава. 492

Страница 1 от 6

Вижте ни във Facebook