You Are here: Home

22 -October -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед. 1346
22 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник. 847
23 Тълкувателно решение №2/2013 на ВКС от 26 юни 2015г. 1899
24 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. 729
25 Деклариране и внасяне на данък върху недвижими имоти. 568
26 "Закон за интелектуална собственост в интернет" в България? 720
27 Защо да имате български домейн е грешка или проблемите с интелектуалната собственост, касаещи разширението “.bg”. 1031
28 Измененията на Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство. 645
29 Обезщетение и неустойка за забава. 971
30 Тълкувателно решение №5 на ВКС, наказателна колегия - несъстоятелност, действия на управителя на фирма 739
31 Тълкувателно решение по чл.45 от ЗЗД във връзка с чл.407 от ТЗ. 606
32 Продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност. 731
33 Тълкувателно решение №3 на ВАС от 13.05.2010г. 1049
34 Имитацията в контекста на чл.35 от ЗЗК. 1509
35 Тълкувателно решение №6 за присъждане на съдебните разноски по граждански дела. 1577
36 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 626
37 Въпроси и отговори по обществените поръчки. 943
38 Законосъобразно ли е отстраняването на участник в обществена поръчка, чието ценово предложение е отворено? 860
39 Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока. 1199
40 Новият Закон за публично-частното партньорство. 1053

Страница 2 от 6

Вижте ни във Facebook