You Are here: Home

21 -February -2019

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 Общи условия за сайт - как да ги напишем правилно? 733
22 Триизмерна търговска марка или промишлен дизайн? 770
23 Tълкувателно решение №4/2013 гр.София, 18.06.2014 год. 946
24 Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед. 1547
25 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник. 1017
26 Тълкувателно решение №2/2013 на ВКС от 26 юни 2015г. 2171
27 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. 825
28 Деклариране и внасяне на данък върху недвижими имоти. 672
29 "Закон за интелектуална собственост в интернет" в България? 833
30 Защо да имате български домейн е грешка или проблемите с интелектуалната собственост, касаещи разширението “.bg”. 1138
31 Измененията на Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство. 741
32 Обезщетение и неустойка за забава. 1151
33 Тълкувателно решение №5 на ВКС, наказателна колегия - несъстоятелност, действия на управителя на фирма 896
34 Тълкувателно решение по чл.45 от ЗЗД във връзка с чл.407 от ТЗ. 718
35 Продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност. 812
36 Тълкувателно решение №3 на ВАС от 13.05.2010г. 1183
37 Имитацията в контекста на чл.35 от ЗЗК. 1703
38 Тълкувателно решение №6 за присъждане на съдебните разноски по граждански дела. 1745
39 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 707
40 Въпроси и отговори по обществените поръчки. 1050

Страница 2 от 6

Вижте ни във Facebook