You Are here: Home

28 -May -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 Тълкувателно решение №2/2013 на ВКС от 26 юни 2015г. 1598
22 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. 602
23 Деклариране и внасяне на данък върху недвижими имоти. 455
24 "Закон за интелектуална собственост в интернет" в България? 607
25 Защо да имате български домейн е грешка или проблемите с интелектуалната собственост, касаещи разширението “.bg”. 948
26 Измененията на Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство. 559
27 Обезщетение и неустойка за забава. 773
28 Тълкувателно решение №5 на ВКС, наказателна колегия - несъстоятелност, действия на управителя на фирма 560
29 Тълкувателно решение по чл.45 от ЗЗД във връзка с чл.407 от ТЗ. 516
30 Продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност. 647
31 Тълкувателно решение №3 на ВАС от 13.05.2010г. 911
32 Имитацията в контекста на чл.35 от ЗЗК. 1335
33 Тълкувателно решение №6 за присъждане на съдебните разноски по граждански дела. 1369
34 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 501
35 Въпроси и отговори по обществените поръчки. 857
36 Законосъобразно ли е отстраняването на участник в обществена поръчка, чието ценово предложение е отворено? 790
37 Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока. 1063
38 Новият Закон за публично-частното партньорство. 897
39 Тълкувателно решение №4/2012г. относно неимуществени вреди при договорна отговорност. 5672
40 Тълкувателно решение №3 на ВКС относно периодичните плащания. 805

Страница 2 от 6

Вижте ни във Facebook