You Are here: Home

25 -February -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 "Закон за интелектуална собственост в интернет" в България? 495
22 Защо да имате български домейн е грешка или проблемите с интелектуалната собственост, касаещи разширението “.bg”. 848
23 Измененията на Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство. 447
24 Обезщетение и неустойка за забава. 634
25 Тълкувателно решение №5 на ВКС, наказателна колегия - несъстоятелност, действия на управителя на фирма 426
26 Тълкувателно решение по чл.45 от ЗЗД във връзка с чл.407 от ТЗ. 423
27 Продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност. 551
28 Тълкувателно решение №3 на ВАС от 13.05.2010г. 748
29 Имитацията в контекста на чл.35 от ЗЗК. 1216
30 Тълкувателно решение №6 за присъждане на съдебните разноски по граждански дела. 1209
31 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 497
32 Въпроси и отговори по обществените поръчки. 770
33 Законосъобразно ли е отстраняването на участник в обществена поръчка, чието ценово предложение е отворено? 710
34 Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока. 950
35 Новият Закон за публично-частното партньорство. 753
36 Тълкувателно решение №4/2012г. относно неимуществени вреди при договорна отговорност. 5383
37 Тълкувателно решение №3 на ВКС относно периодичните плащания. 665
38 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на Общността. 1976
39 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България . 718
40 Запориране на банкови сметки. 1999

Страница 2 от 6

Вижте ни във Facebook