You Are here: Home

15 -December -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 Триизмерна търговска марка или промишлен дизайн? 704
22 Tълкувателно решение №4/2013 гр.София, 18.06.2014 год. 874
23 Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед. 1428
24 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник. 931
25 Тълкувателно решение №2/2013 на ВКС от 26 юни 2015г. 2034
26 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. 783
27 Деклариране и внасяне на данък върху недвижими имоти. 624
28 "Закон за интелектуална собственост в интернет" в България? 766
29 Защо да имате български домейн е грешка или проблемите с интелектуалната собственост, касаещи разширението “.bg”. 1079
30 Измененията на Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство. 690
31 Обезщетение и неустойка за забава. 1064
32 Тълкувателно решение №5 на ВКС, наказателна колегия - несъстоятелност, действия на управителя на фирма 818
33 Тълкувателно решение по чл.45 от ЗЗД във връзка с чл.407 от ТЗ. 666
34 Продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност. 784
35 Тълкувателно решение №3 на ВАС от 13.05.2010г. 1116
36 Имитацията в контекста на чл.35 от ЗЗК. 1606
37 Тълкувателно решение №6 за присъждане на съдебните разноски по граждански дела. 1664
38 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 684
39 Въпроси и отговори по обществените поръчки. 993
40 Законосъобразно ли е отстраняването на участник в обществена поръчка, чието ценово предложение е отворено? 910

Страница 2 от 6

Вижте ни във Facebook