You Are here: Home

21 -September -2017

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 Тълкувателно решение №5 на ВКС, наказателна колегия - несъстоятелност, действия на управителя на фирма 324
22 Тълкувателно решение по чл.45 от ЗЗД във връзка с чл.407 от ТЗ. 349
23 Продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност. 484
24 Тълкувателно решение №3 на ВАС от 13.05.2010г. 619
25 Имитацията в контекста на чл.35 от ЗЗК. 1134
26 Тълкувателно решение №6 за присъждане на съдебните разноски по граждански дела. 1089
27 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 457
28 Въпроси и отговори по обществените поръчки. 688
29 Законосъобразно ли е отстраняването на участник в обществена поръчка, чието ценово предложение е отворено? 661
30 Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока. 835
31 Новият Закон за публично-частното партньорство. 661
32 Тълкувателно решение №4/2012г. относно неимуществени вреди при договорна отговорност. 5136
33 Тълкувателно решение №3 на ВКС относно периодичните плащания. 576
34 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на Общността. 1788
35 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България . 650
36 Запориране на банкови сметки. 1838
37 По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. 516
38 Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз. 561
39 Процедура за прилагане на СИДДО 3625
40 Програма за освобождаване от санкция при таен картел на КЗК. 617

Страница 2 от 6

Вижте ни във Facebook