You Are here: Home

14 -August -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
41 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на Общността. 2241
42 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България . 842
43 Запориране на банкови сметки. 2245
44 По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. 741
45 Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз. 827
46 Процедура за прилагане на СИДДО 4315
47 Програма за освобождаване от санкция при таен картел на КЗК. 854
48 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение. Обезпечение по отношение на европейска търговска марка. Специфики и съдебна практика. 1556
49 За и против АСТА и какво още не знаем? 692
50 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Европейска съдебна практика. 1492
51 Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване вземанията на кредитора. 745
52 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. 644
53 Същност на съдебния процес по граждански дела. 1058
54 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество. 811
55 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 681
56 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс. 1129
57 Писмените защити в гражданския процес. 861
58 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. 857
59 Вписване на залог на търговско предприятие. 1114
60 Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 734

Страница 3 от 6

Вижте ни във Facebook