You Are here: Home

21 -September -2017

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
41 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение. Обезпечение по отношение на европейска търговска марка. Специфики и съдебна практика. 1304
42 За и против АСТА и какво още не знаем? 520
43 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Европейска съдебна практика. 1177
44 Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване вземанията на кредитора. 545
45 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. 489
46 Същност на съдебния процес по граждански дела. 851
47 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество. 587
48 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 489
49 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс. 803
50 Писмените защити в гражданския процес. 650
51 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. 629
52 Вписване на залог на търговско предприятие. 888
53 Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 560
54 Регистрация на европейска търговска марка(СТМ). 684
55 Авторските права и интернет медиите. 1252
56 Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената. 564
57 Промени в уредбата на наема. 651
58 По въпроса за сключване на договор по електронен път. 601
59 Производство по колективни искове. 860
60 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност. 1078

Страница 3 от 6

Вижте ни във Facebook