You Are here: Home

25 -February -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
41 По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. 589
42 Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз. 636
43 Процедура за прилагане на СИДДО 3925
44 Програма за освобождаване от санкция при таен картел на КЗК. 707
45 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение. Обезпечение по отношение на европейска търговска марка. Специфики и съдебна практика. 1391
46 За и против АСТА и какво още не знаем? 576
47 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Европейска съдебна практика. 1272
48 Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване вземанията на кредитора. 617
49 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. 542
50 Същност на съдебния процес по граждански дела. 918
51 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество. 658
52 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 562
53 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс. 923
54 Писмените защити в гражданския процес. 726
55 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. 704
56 Вписване на залог на търговско предприятие. 969
57 Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 619
58 Регистрация на европейска търговска марка(СТМ). 759
59 Авторските права и интернет медиите. 1417
60 Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената. 634

Страница 3 от 6

Вижте ни във Facebook