You Are here: Home

22 -October -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
41 Тълкувателно решение №4/2012г. относно неимуществени вреди при договорна отговорност. 5986
42 Тълкувателно решение №3 на ВКС относно периодичните плащания. 950
43 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на Общността. 2315
44 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България . 881
45 Запориране на банкови сметки. 2327
46 По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. 772
47 Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз. 870
48 Процедура за прилагане на СИДДО 4438
49 Програма за освобождаване от санкция при таен картел на КЗК. 885
50 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение. Обезпечение по отношение на европейска търговска марка. Специфики и съдебна практика. 1607
51 За и против АСТА и какво още не знаем? 713
52 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Европейска съдебна практика. 1556
53 Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване вземанията на кредитора. 769
54 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. 668
55 Същност на съдебния процес по граждански дела. 1083
56 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество. 850
57 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 707
58 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс. 1205
59 Писмените защити в гражданския процес. 892
60 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. 895

Страница 3 от 6

Вижте ни във Facebook