You Are here: Home

15 -December -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
41 Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока. 1274
42 Новият Закон за публично-частното партньорство. 1132
43 Тълкувателно решение №4/2012г. относно неимуществени вреди при договорна отговорност. 6099
44 Тълкувателно решение №3 на ВКС относно периодичните плащания. 1015
45 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на Общността. 2397
46 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България . 933
47 Запориране на банкови сметки. 2416
48 По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. 818
49 Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз. 934
50 Процедура за прилагане на СИДДО 4565
51 Програма за освобождаване от санкция при таен картел на КЗК. 931
52 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение. Обезпечение по отношение на европейска търговска марка. Специфики и съдебна практика. 1658
53 За и против АСТА и какво още не знаем? 753
54 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Европейска съдебна практика. 1623
55 Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване вземанията на кредитора. 816
56 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. 699
57 Същност на съдебния процес по граждански дела. 1126
58 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество. 915
59 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 773
60 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс. 1302

Страница 3 от 6

Вижте ни във Facebook