You Are here: Home

14 -August -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Регистрация на европейска търговска марка(СТМ). 880
62 Авторските права и интернет медиите. 1641
63 Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената. 767
64 Промени в уредбата на наема. 904
65 По въпроса за сключване на договор по електронен път. 837
66 Производство по колективни искове. 1101
67 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност. 1320
68 Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки. 907
69 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 902
70 Новият закон за ДДС и сделките с недвижими имоти 1032
71 Менителничното пълномощие. 848
72 Признаване на дълг след изтичане на давностния срок. 1002
73 Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора. 1269
74 Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна. 988
75 Намерението за увреждане на кредитора. 1050
76 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. 874
77 Наблюдение на търговска марка. 792
78 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. 1192
79 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г. 862
80 Правна уредба на банковата тайна. 897

Страница 4 от 6

Вижте ни във Facebook