You Are here: Home

15 -December -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Писмените защити в гражданския процес. 937
62 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. 945
63 Вписване на залог на търговско предприятие. 1211
64 Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 800
65 Регистрация на европейска търговска марка(СТМ). 956
66 Авторските права и интернет медиите. 1789
67 Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената. 847
68 Промени в уредбата на наема. 1033
69 По въпроса за сключване на договор по електронен път. 912
70 Производство по колективни искове. 1215
71 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност. 1400
72 Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки. 1010
73 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 902
74 Новият закон за ДДС и сделките с недвижими имоти 1118
75 Менителничното пълномощие. 937
76 Признаване на дълг след изтичане на давностния срок. 1101
77 Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора. 1383
78 Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна. 1089
79 Намерението за увреждане на кредитора. 1174
80 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. 952

Страница 4 от 6

Вижте ни във Facebook