You Are here: Home

22 -October -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Вписване на залог на търговско предприятие. 1145
62 Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 762
63 Регистрация на европейска търговска марка(СТМ). 921
64 Авторските права и интернет медиите. 1710
65 Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената. 804
66 Промени в уредбата на наема. 961
67 По въпроса за сключване на договор по електронен път. 871
68 Производство по колективни искове. 1150
69 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност. 1348
70 Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки. 944
71 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 902
72 Новият закон за ДДС и сделките с недвижими имоти 1066
73 Менителничното пълномощие. 886
74 Признаване на дълг след изтичане на давностния срок. 1048
75 Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора. 1319
76 Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна. 1027
77 Намерението за увреждане на кредитора. 1105
78 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. 906
79 Наблюдение на търговска марка. 816
80 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. 1238

Страница 4 от 6

Вижте ни във Facebook