You Are here: Home

21 -September -2017

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки. 589
62 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 717
63 Новият закон за ДДС и сделките с недвижими имоти 786
64 Менителничното пълномощие. 613
65 Признаване на дълг след изтичане на давностния срок. 745
66 Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора. 1000
67 Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна. 724
68 Намерението за увреждане на кредитора. 729
69 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. 687
70 Наблюдение на търговска марка. 609
71 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. 883
72 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г. 663
73 Правна уредба на банковата тайна. 706
74 Сключване на договори при общи условия - проблеми в доктрината и практиката. 726
75 Актуални промени в Търговския закон. 876
76 Изпълнение върху дял от търговско дружество. 1239
77 Правна защита на интересите на кредиторите при презгранични вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодателство на Европейския съюз. 564
78 Имуществени отношения между съпрузите по българското международно частно право. 753
79 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове. 616
80 Изменението на договора за ипотека. 1074

Страница 4 от 6

Вижте ни във Facebook