You Are here: Home

28 -May -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Регистрация на европейска търговска марка(СТМ). 839
62 Авторските права и интернет медиите. 1565
63 Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената. 723
64 Промени в уредбата на наема. 844
65 По въпроса за сключване на договор по електронен път. 796
66 Производство по колективни искове. 1051
67 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност. 1277
68 Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки. 824
69 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 901
70 Новият закон за ДДС и сделките с недвижими имоти 976
71 Менителничното пълномощие. 789
72 Признаване на дълг след изтичане на давностния срок. 949
73 Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора. 1209
74 Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна. 925
75 Намерението за увреждане на кредитора. 985
76 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. 835
77 Наблюдение на търговска марка. 750
78 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. 1110
79 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г. 826
80 Правна уредба на банковата тайна. 853

Страница 4 от 6

Вижте ни във Facebook