You Are here: Home

25 -February -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Промени в уредбата на наема. 731
62 По въпроса за сключване на договор по електронен път. 700
63 Производство по колективни искове. 950
64 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност. 1194
65 Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки. 709
66 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 788
67 Новият закон за ДДС и сделките с недвижими имоти 872
68 Менителничното пълномощие. 694
69 Признаване на дълг след изтичане на давностния срок. 847
70 Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора. 1107
71 Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна. 809
72 Намерението за увреждане на кредитора. 856
73 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. 761
74 Наблюдение на търговска марка. 675
75 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. 998
76 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г. 749
77 Правна уредба на банковата тайна. 775
78 Сключване на договори при общи условия - проблеми в доктрината и практиката. 791
79 Актуални промени в Търговския закон. 960
80 Изпълнение върху дял от търговско дружество. 1382

Страница 4 от 6

Вижте ни във Facebook