You Are here: Home

21 -February -2019

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс. 1408
62 Писмените защити в гражданския процес. 976
63 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. 988
64 Вписване на залог на търговско предприятие. 1294
65 Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 828
66 Регистрация на европейска търговска марка(СТМ). 991
67 Авторските права и интернет медиите. 1886
68 Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената. 882
69 Промени в уредбата на наема. 1109
70 По въпроса за сключване на договор по електронен път. 947
71 Производство по колективни искове. 1265
72 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност. 1449
73 Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки. 1075
74 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. 938
75 Новият закон за ДДС и сделките с недвижими имоти 1210
76 Менителничното пълномощие. 983
77 Признаване на дълг след изтичане на давностния срок. 1164
78 Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора. 1465
79 Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна. 1140
80 Намерението за увреждане на кредитора. 1252

Страница 4 от 6

Вижте ни във Facebook