You Are here: Home

25 -February -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Правна защита на интересите на кредиторите при презгранични вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодателство на Европейския съюз. 606
82 Имуществени отношения между съпрузите по българското международно частно право. 857
83 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове. 690
84 Изменението на договора за ипотека. 1180
85 Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот. 669
86 Продажба на търговското предприятие на дружеството в ликвидация. 767
87 Търговска продажба. Специфики. 1736
88 Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство(МПС). 1320
89 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. 933
90 Опозиция на търговска марка. 1418
91 Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие по ЗКПО 1255
92 Какво представлява системата на плоския данък. 748
93 Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти. 1782
94 Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда. 1286
95 Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци. 2186
96 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки. 844
97 Прием на заявление за регистрация па ЗДДС 3056
98 Вписване на търговските представители. 607
99 Прехвърляне на търговско предприятие. 897
100 Лизинг на търговско предприятие 766

Страница 5 от 6

Вижте ни във Facebook