You Are here: Home

15 -December -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Наблюдение на търговска марка. 863
82 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. 1291
83 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г. 931
84 Правна уредба на банковата тайна. 985
85 Сключване на договори при общи условия - проблеми в доктрината и практиката. 1012
86 Актуални промени в Търговския закон. 1189
87 Изпълнение върху дял от търговско дружество. 1659
88 Правна защита на интересите на кредиторите при презгранични вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодателство на Европейския съюз. 777
89 Имуществени отношения между съпрузите по българското международно частно право. 1047
90 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове. 902
91 Изменението на договора за ипотека. 1480
92 Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот. 943
93 Продажба на търговското предприятие на дружеството в ликвидация. 976
94 Търговска продажба. Специфики. 2108
95 Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство(МПС). 1760
96 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. 1181
97 Опозиция на търговска марка. 1716
98 Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие по ЗКПО 1608
99 Какво представлява системата на плоския данък. 893
100 Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти. 2392

Страница 5 от 6

Вижте ни във Facebook