You Are here: Home

22 -October -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г. 889
82 Правна уредба на банковата тайна. 931
83 Сключване на договори при общи условия - проблеми в доктрината и практиката. 967
84 Актуални промени в Търговския закон. 1146
85 Изпълнение върху дял от търговско дружество. 1596
86 Правна защита на интересите на кредиторите при презгранични вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодателство на Европейския съюз. 743
87 Имуществени отношения между съпрузите по българското международно частно право. 1013
88 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове. 850
89 Изменението на договора за ипотека. 1410
90 Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот. 873
91 Продажба на търговското предприятие на дружеството в ликвидация. 930
92 Търговска продажба. Специфики. 2009
93 Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство(МПС). 1660
94 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. 1129
95 Опозиция на търговска марка. 1658
96 Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие по ЗКПО 1539
97 Какво представлява системата на плоския данък. 859
98 Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти. 2257
99 Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда. 1509
100 Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци. 2679

Страница 5 от 6

Вижте ни във Facebook