You Are here: Home

21 -February -2019

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. 995
82 Наблюдение на търговска марка. 902
83 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. 1372
84 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г. 959
85 Правна уредба на банковата тайна. 1030
86 Сключване на договори при общи условия - проблеми в доктрината и практиката. 1039
87 Актуални промени в Търговския закон. 1233
88 Изпълнение върху дял от търговско дружество. 1702
89 Правна защита на интересите на кредиторите при презгранични вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодателство на Европейския съюз. 809
90 Имуществени отношения между съпрузите по българското международно частно право. 1074
91 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове. 949
92 Изменението на договора за ипотека. 1543
93 Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот. 1023
94 Продажба на търговското предприятие на дружеството в ликвидация. 1011
95 Търговска продажба. Специфики. 2234
96 Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство(МПС). 1865
97 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. 1233
98 Опозиция на търговска марка. 1801
99 Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие по ЗКПО 1725
100 Какво представлява системата на плоския данък. 925

Страница 5 от 6

Вижте ни във Facebook