You Are here: Home

28 -May -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Сключване на договори при общи условия - проблеми в доктрината и практиката. 869
82 Актуални промени в Търговския закон. 1054
83 Изпълнение върху дял от търговско дружество. 1491
84 Правна защита на интересите на кредиторите при презгранични вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодателство на Европейския съюз. 675
85 Имуществени отношения между съпрузите по българското международно частно право. 943
86 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове. 769
87 Изменението на договора за ипотека. 1282
88 Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот. 770
89 Продажба на търговското предприятие на дружеството в ликвидация. 852
90 Търговска продажба. Специфики. 1850
91 Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство(МПС). 1454
92 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. 1034
93 Опозиция на търговска марка. 1522
94 Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие по ЗКПО 1406
95 Какво представлява системата на плоския данък. 806
96 Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти. 1952
97 Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда. 1389
98 Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци. 2339
99 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки. 923
100 Прием на заявление за регистрация па ЗДДС 3186

Страница 5 от 6

Вижте ни във Facebook