You Are here: Home

21 -September -2017

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот. 605
82 Продажба на търговското предприятие на дружеството в ликвидация. 684
83 Търговска продажба. Специфики. 1576
84 Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство(МПС). 1176
85 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. 812
86 Опозиция на търговска марка. 1306
87 Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие по ЗКПО 1115
88 Какво представлява системата на плоския данък. 676
89 Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти. 1600
90 Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда. 1146
91 Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци. 2002
92 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки. 777
93 Прием на заявление за регистрация па ЗДДС 2878
94 Вписване на търговските представители. 534
95 Прехвърляне на търговско предприятие. 807
96 Лизинг на търговско предприятие 685
97 Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество. 927
98 Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС. 612
99 Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки. Колизия на права, законодателни решения и практика. 477
100 Хармонизация на българското право за защита на конкуренцията в областта на контрола върху концентрации на стопанска дейност. 511

Страница 5 от 6

Вижте ни във Facebook