You Are here: Home

14 -August -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Сключване на договори при общи условия - проблеми в доктрината и практиката. 933
82 Актуални промени в Търговския закон. 1108
83 Изпълнение върху дял от търговско дружество. 1549
84 Правна защита на интересите на кредиторите при презгранични вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодателство на Европейския съюз. 717
85 Имуществени отношения между съпрузите по българското международно частно право. 982
86 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове. 809
87 Изменението на договора за ипотека. 1358
88 Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот. 824
89 Продажба на търговското предприятие на дружеството в ликвидация. 902
90 Търговска продажба. Специфики. 1950
91 Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство(МПС). 1563
92 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. 1093
93 Опозиция на търговска марка. 1609
94 Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие по ЗКПО 1486
95 Какво представлява системата на плоския данък. 840
96 Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти. 2137
97 Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда. 1456
98 Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци. 2520
99 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки. 967
100 Прием на заявление за регистрация па ЗДДС 3274

Страница 5 от 6

Вижте ни във Facebook