You Are here: Home

22 -October -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
101 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки. 994
102 Прием на заявление за регистрация па ЗДДС 3339
103 Вписване на търговските представители. 824
104 Прехвърляне на търговско предприятие. 1119
105 Лизинг на търговско предприятие 931
106 Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество. 1333
107 Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС. 972
108 Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки. Колизия на права, законодателни решения и практика. 644
109 Хармонизация на българското право за защита на конкуренцията в областта на контрола върху концентрации на стопанска дейност. 802
110 Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация. 836
111 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. 676
112 Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки. 905
113 Търговска марка. Правна регламентация. 3408
114 Как да да се защитите срещу нелоялна конкуренция? 738

Страница 6 от 6

Вижте ни във Facebook