You Are here: Home

15 -December -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
101 Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда. 1579
102 Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци. 2835
103 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки. 1032
104 Прием на заявление за регистрация па ЗДДС 3414
105 Вписване на търговските представители. 885
106 Прехвърляне на търговско предприятие. 1176
107 Лизинг на търговско предприятие 973
108 Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество. 1412
109 Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС. 1038
110 Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки. Колизия на права, законодателни решения и практика. 681
111 Хармонизация на българското право за защита на конкуренцията в областта на контрола върху концентрации на стопанска дейност. 843
112 Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация. 873
113 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. 714
114 Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки. 948
115 Търговска марка. Правна регламентация. 3567
116 Как да да се защитите срещу нелоялна конкуренция? 783

Страница 6 от 6

Вижте ни във Facebook