You Are here: Home

14 -August -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
101 Вписване на търговските представители. 771
102 Прехвърляне на търговско предприятие. 1071
103 Лизинг на търговско предприятие 904
104 Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество. 1248
105 Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС. 905
106 Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки. Колизия на права, законодателни решения и практика. 624
107 Хармонизация на българското право за защита на конкуренцията в областта на контрола върху концентрации на стопанска дейност. 768
108 Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация. 814
109 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. 648
110 Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки. 873
111 Търговска марка. Правна регламентация. 3222
112 Как да да се защитите срещу нелоялна конкуренция? 708

Страница 6 от 6

Вижте ни във Facebook