You Are here: Home

21 -February -2019

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
101 Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти. 2530
102 Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда. 1646
103 Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци. 3014
104 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки. 1067
105 Прием на заявление за регистрация па ЗДДС 3507
106 Вписване на търговските представители. 943
107 Прехвърляне на търговско предприятие. 1232
108 Лизинг на търговско предприятие 1008
109 Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество. 1499
110 Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС. 1101
111 Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки. Колизия на права, законодателни решения и практика. 708
112 Хармонизация на българското право за защита на конкуренцията в областта на контрола върху концентрации на стопанска дейност. 870
113 Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация. 907
114 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. 752
115 Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки. 994
116 Търговска марка. Правна регламентация. 3744
117 Как да да се защитите срещу нелоялна конкуренция? 830

Страница 6 от 6

Вижте ни във Facebook