You Are here: Home

25 -February -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
101 Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество. 1038
102 Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС. 727
103 Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки. Колизия на права, законодателни решения и практика. 517
104 Хармонизация на българското право за защита на конкуренцията в областта на контрола върху концентрации на стопанска дейност. 605
105 Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация. 682
106 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. 534
107 Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки. 738
108 Търговска марка. Правна регламентация. 2748
109 Как да да се защитите срещу нелоялна конкуренция? 611

Страница 6 от 6

Вижте ни във Facebook