You Are here: Home Съдебна защита и правна помощ при търговски спорове и договори

19 -March -2018

Съдебна защита при търговски спорове и правна помо

Процесуална защита по търговски дела в гр.Пловдив.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФ

Eкипът на "Kantorite.bg" в лицето на адв.Влахов, адв.Влахова, адв.Костов и адв.Николова осъществява процесуална защита по търговски спорове в следните направления:

- съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;

- процесуална защита по заповеди производства

- съдебна защита по търговски дела

- събиране на вземания по търговски сделки

- процесуално представителство в производството по несъстоятелност

- изпълнителни дела пред ДСИ и ЧСИ

- медиация по търговски спорове

Новият Граждански процесуален кодекс (ГПК) въведе специални процесуални правила, важими при разглеждането на търговски спорове от окръжния съд като първа инстанция. Приложното им поле е лимитативно определено в чл. 365 ГПК1. Във всички хипотези на посочената разпоредба правната квалификация на спорното право, респективно характерът на делото, се извеждат от съдържанието на исковата молба. Ето защо от ищеца с още по-голямо основание се изисква да изложи ясно и подробно фактическата обстановка, от която черпи претенциите си (чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК). Той трябва да очертае предмета на спора си с ответника така, че съдът без колебание да може да реши какво дело да образува въз основа на исковата молба и какъв процесуален ред да бъде приложен. Не е в правомощията на страните да определят как ще бъде разгледан спорът и затова буди съмнение удачността на разпоредбата на чл. 369 ГПК, предвиждаща възможност ответникът най-късно с отговора на исковата молба да направи възражение, че спорът не подлежи на разглеждане по реда на глава тридесет и втора от ГПК.

Специалното производство по търговски дела е замислено като по-бързо от общото исково производство. Бързината е необходима, за да не се възпрепятства и затормозява търговският оборот, в който освен ищеца и ответника участват и други търговци и потребители. За целта са въведени по-кратки срокове за размяна на книжата между страните. Неоправдани са в този контекст възраженията срещу предвидените двуседмични срокове, защото се предполага, че търговците по занятие влизат в множество еднотипни отношения и че участието им в тях е до голяма степен рутинирано, включително и при отклонения от нормалното им развитие. Не е така при гражданските спорове - те обикновено възникват по повод инцидентни отношения, в които участват страни без опит и практика. Освен това при осъществяване на дейността си търговците ползват експертната помощ на икономисти, юристи и тесни специалисти, което им позволява да организират по-бързо процесуалната си защита.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Вижте ни във Facebook