Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kantorite.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Поръчката е договор, по силата на който доверителят (мандант) възлага, а довереникът (мандатар) се задължава да извърши за сметка на доверителя определени правни действия.

 

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

 

Доверител(мандант). 

Довереник(мандатар.)

 

ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

1.    Едностранен - възникват задължения само да довереника. Договорът може да стане несъвършено двустранен договор, ако в хода на изпълнението на поръчката довереникът претърпи вреди или понесе разноски.
2.    Безвъзмезден – доверителят не дължи на довереника възнаграждение. Това правило има диспозитивен характер. Страните могат да уговорят възнаграждение - договорът става възмезден и двустранен.
3.    Консенсуален .
4.    Неформален. Но чл. 292/3: Когато поръчката е дадена за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от името на довереника, договорът трябва да бъде сключен писмено с нотариална заверка на подписите.
При така уредената хипотеза договорът е формален.
5.    Договорът е свързан с личността на довереника, която е съществен елемент от съдържанието на договора. Поначало довереникът не може да възлага другиму изпълнението на поръчката (смъртта на довереника прекратява договора).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Изработката е договор, с който изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на възложителя, а последният - да заплати възнаграждение. Проф. Попов: Съглашение, с което едната страна (наречена изпълнител) се задължава да извърши или изработи нещо на свой риск съгласно задачата на другата страна (наречена възложител), която на свой ред е длъжна да приеме изработеното и да го заплати.

 

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

 

Възложител. 

Изпълнител.

 

ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Консенсуален – “страните по него са обвързани, щом постигнат съгласие” (Кожухаров);

Двустранен (и престационен) – “създава задължения и за двете страни: за едната - да изработи нещо; за другата - да приеме изработеното и да плати.” (Кожухаров);

 Възмезден – “срещу това, което изпълнителят ще изработи, другата страна дължи възнаграждение.” (Кожухаров); “всяка страна получава обляга” (Попов)

Комутативен – облагата е предварително известна и определена;

 Каузален – “извършване на нещо срещу заплащане на определено възнаграждение” (Попов);

 Неформален.

logo-foote1r.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kantorite.bg
© 2019 Kantorite.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns